Prvorepubliková horská trať Zlatohorka

Zlatohorka 1930 - trať

Fiktivní horská trať ČSD z třicátých let. Ideou bylo vytvořit zajímavou trať pro provoz parních vlaků a zároveň připomenout typické rysy starých komerciálek, které známe například z filmu Páni kluci. Navíc časově umístit trať do období První republiky, která je zajímavá nejen návěstním systémem, ale je zajímavá i provozem prolínajícím staré rakouské Golsdorfovy parní lokomotivy s moderními čs.parními lokomotivami případně nasazováním moderní trakce, vedené tehdejší novinkou - motorovými vozy. Mým osobním přáním bylo i připomenout tradiční čs.průmysl, cukrovarnictví a pivovarnictví, kdy oba obory přežily bez úhony všechny režimy - až na ten poslední, současný. Určeno pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (137.0MB)

Zlatohorka 1930 - popis trati (pdf)

Fiktivní horská trať ČSD z třicátých let. Podrobnější popis trati,jejího vzniku, účelu a nějaké obrázky pro potěchu oka :)

Stáhnout (1.5MB)

 

 

Zlatohorka trainset - vozy update ( vagon Np s nákladem OA vz.30 )

Update nízkostěnného vozu Np s nákladem obrněného vozu Tatra 72 (OA vz.30). Balíček obsahuje ložené vozy nebrzděné a brzděné ssací či tlakovou brzdou a vozy koncové. (Dbejte na to při při sestavování consistů.) Pro správnou funkci musíte mít nainstalovaný balík ZH-TRAINSET-WAGONS.rar z těchto stránek a tento update nakopírujte na patřičné místo. Update je určen pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (1,1MB)

Zlatohorka trainset - vozy update ( vagon Np s nákladem mlátičky )

Update nízkostěnného vozu Np s nákladem mlátičky. Balíček obsahuje ložené vozy nebrzděné a brzděné ssací či tlakovou brzdou a vozy koncové. (Dbejte na to při při sestavování consistů.) Pro správnou funkci musíte mít nainstalovaný balík ZH-TRAINSET-WAGONS.rar z těchto stránek a tento update nakopírujte na patřičné místo. Update je určen pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (0,8MB)

Zlatohorka trainset - vozy update ( vagon Np s nákladem traktorů Svoboda )

Update nízkostěnného vozu Np s nákladem traktorů Svoboda. Balíček obsahuje ložené vozy nebrzděné a brzděné ssací či tlakovou brzdou a vozy koncové. (Dbejte na to při při sestavování consistů.) Pro správnou funkci musíte mít nainstalovaný balík ZH-TRAINSET-WAGONS.rar z těchto stránek a tento update nakopírujte na patřičné místo. Update je určen pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (0,8MB)

Zlatohorka trainset - vozy ( 2xCi, D6m, Ddk, Fk, Ke, G, Np, 80xLp4m, 24xZ )

Sada osobních a nákladních vozů pro Zlatohorku, balíček obsahuje vozy nebrzděné a brzděné ssací či tlakovou brzdou. Dbejte na to při při sestavování consistů. Určeno pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (80.0MB)

 

Zlatohorka trainset - lokomotivy ( 4x524.0, 524.1, 524.2, dresiny T14 a T15 )

Základní sada několika lokomotiv pro Zlatohorku, pozor na brzdění ssací či tlakovou brzdou. Při sestavování consistů dodržujte kompatibilitu. Dresiny mají stejnou funkci otáčení směru, jako nedávno zveřejněný M120.1. Pro lokomotivy je zapotřebí mít nainstalované kabiny "kkStB cabview" a "Jednotný cabview pro čs. parní lokomotivy" odtud . Pokud použijete soubory consist v balíčku, stáhněte si prosím tento soubor . Kromě této sady si stáhněte 354.187 odtud a Šmejkiho M120.1 odtud Časem přibudou menší lokomotivy řady 310.0, 312.7, 313.4, 320.0 nebo 422.0. Určeno pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (20.0MB)

Zlatohorka trainset - consisty

Sada consistů pro ty, kteří nevědí, neumí nebo nechtějí :) Určeno pouze pro zkušené uživatele !

Stáhnout (0.8MB)